เรื่องแปลกๆ | ข่าวเด่นประจำวัน | ข่าวการเมือง
ข่าวประจำวัน, ข่าวแปลกๆ
โฆษณา
  หน้าแรก  |  ข่าวเด่นประจำวัน  |  ข่าวแปลกๆ  |  ข่าวผู้หญิง ผู้หญิง  |  เรื่องลึกลับ  |  ข่าวบันเทิง  |  ข่าวต่างประเทศ  |  ตั้งเว็บนี้เป็นหน้าแรก 
โฆษณา
Bookmark and Share

ผลคะแนนการเลือกตั้งภาคใต้


(มีผู้อ่านแล้ว 5787 คน)
ผู้สนับสนุน

ภาคใต้ (จังหวัด, เขต, ชื่อ, (พรรค), คะแนน)

 

 

กระบี่
เขต 1 นายสาคร เกี่ยวข้อง (ปชป.) 55,778 
         นายชัยณรงค์ ช่างเรือ (พท.) 15,861

 

เขต 2  นายสุชีน เอ่งฉ้วน (ปชป.) 45,683 
          นายอธิคม ดำดี (มภ.) 7,912

 

เขต 3 นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล (ปชป.) 39,703 
         นายทศภณ หนักแน่น (พท.) 12,193


ชุมพร

เขต 1 นายชุมพล จุลใส (ปชป.) 72,918 
         นายชโยดม สระภูริพงศ์ (พท.) 5,497

 

เขต 2 นายสราวุธ อ่อนละมัย (ปชป) 66,278 
         นายสำเริง พุ่มพะเนิน (ภท.) 11,253

 

เขต 3 นายธีระชาติ ปางวิรุฬรักษ์ (ปชป.) 63,648 
         นายเฉลิมชัย นิยมไท (พท.) 10,607


 

ตรัง

เขต 1 นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ (ปชป.) 63,730 
         นายเจริญ ศรนรายณ์ (พท.) 4,859

 

เขต 2 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ปชป.) 60,315 
         นายชัยพร ชูเสน (พท.) 5,018

 

เขต 3 นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ (ปชป.) 63,661 
         นายรัตนศักดิ์ นันตสินธุ์(พท.) 4,189

 

เขต 4 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล (ปชป.) 61,517 
         นายประโวทย์ ศรีจันทร์ทอง (พท.) 5,876


 

นครศรีธรรมราช

เขต 1 นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ (ปชป.) 52,917 
         นายนิภาภูเบศวร์ ฝั่งชลจิตต์ (พท.) 4,674

 

เขต 2 นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธ์ (ปชป.) 48,589 
         นายสมพร บุญต่อ (ภท.) 5,794

 

เขต 3 นายวิทยา แก้วภราดัย (ปชป.) 49,872 
         นายพรชัย บุญรอดรักษ์ (ชทพ.) 6,141

 

เขต 4 นายอภิชาต การิกาญจน์ (ปชป.) 37,951 
         นายอนันต์ คลังจันทร์ (ชทพ.) 18,063

 

เขต 5 นายประกอบ รัตนพันธ์ (ปชป.) 52,444 
         นายสมยศ หนูหนอง (ภท.) 6,512

 

เขต 6 นายเทพไท เสนพงศ์ (ปชป.) 47,417 
         นายพงศภัค บุณยเกียรติ (กส.) 5,632

 

เขต 7 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ (ปชป.) 64,946 
         นายภูมิพัฒน์ สรณ์วิโรจน์ (พท.) 4,329

 

เขต 8 นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ (ปชป.) 52,721 
         นายอดุลย์ อะหลี (พท.) 6,213

 

เขต 9 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล (ปชป.) 67,251 
         นายวริศ ญานแก้ว (พท.) 4,687 
 


นราธิวาส

เขต 1 นายกูอาเซ็ม กูจินามิง (ปชป.) 35,530 
         นายไพศาล ตอยิบ (มภ.) 23,194

 

เขต 2 นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ (ปชป.) 25,037 
         นายฮัมดัน อาแซ (ภท.) 20,392

 

เขต 3 นายรำรี มามะ (ปชป.) 24,704 
          นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ (ชทพ.) 22,802

 

เขต 4 นายเจะอามิง โตะตาหยง (ปชป.) 28,204 
          นายกมลศักดิ์ สีวาเมาะ (มภ.) 27,117


 

ปัตตานี

เขต 1 นายอันวาร์ สาและ (ปชป.) 24,787 
          นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์ (ภท.) 19,939

 

เขต 2 นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม (ปชป.) 37,264 
          นายมูฮำมัดอารีฟีน จะปะกิยา (มภ.) 19,837

 

เขต 3 นายอนุมัติ ซูสารอ (มภ.) 22,880  
          นายนิมุคตาร์ วาบา (ภท.) 20,905

 

เขต 4 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ (ภท.) 17,158 
         นายซาตา อาแวกือจิ (ปชป.) 16,033


 

พังงา

เขต 1 นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ (ปชป.) 96,951
         นายอนุพงษ์ อาษาราษฎร์ (พท.) 16,743


 

พัทลุง

เขต 1 นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร (ปชป.) 63,348
         นายกู้ชาติ ชายเกตุ (พท.) 6,089

 

เขต 2 นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ (ปชป.) 59,216
         นายเกลื่อม พูลสง (ชทพ.) 9,099

 

เขต 3 นายนริศ ขำนุรักษ์ (ปชป.) 74,396
         นายส่อดีกิ่น สมุหเสนีโต (พท.) 7,096


 

ภูเก็ต

เขต 1 นางอัญชลี เทพบุตร (ปชป.) 48,101 
         นายวิสิษฐ์ ใจอาจ (พท.) 15,060

 

เขต 2 นายเรวัต อารีรอบ (ปชป.) 45,021 
         นายจิรายุส ทรงยศ (ภท.) 24,513


 

ยะลา

เขต 1 นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ (ปชป.) 35,541
         นายอีรฟาน สุหลง (พท.) 10,499

 

เขต 2 นายอับดุลการิม เด็งระกีนา (ปชป.) 25,015
         นายซูการ์โน มะทา (พท.) 24,852

 

เขต 3 นายณรงค์ ดูดิง (ปชป.) 30,103 
         นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง (พท.) 17,833


 

ระนอง

เขต 1 นายวิรัช ร่มเย็น (ปชป.) 51,457
         นายอติคม ธนบัตร (มภ.) 7,619


 

สงขลา

เขต 1 นายเจือ ราชสีห์ (ปชป.) 59,077 
         นายรณภพ วัตตะสิงห์ (พท.) 7,267

 

เขต 2  นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ (ปชป.) 66,850 
          นายมนตรี แก้วแพง (พท.) 8,334

 

เขต 3 นายวิรัตน์ กัลยาศิริ (ปชป.) 76,234 
         นายจำแลง มงคลนิสภกุล (พท.) 5,351

 

เขต 4 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว (ปชป.) 74,340 
         นายอรรถวุฒิ อารยะญาณ (พท.) 4,527

 

เขต 5 นายประพร เอกอุรุ (ปชป.) 84,785 
         นายสมนิตย์ ประทุมวรรณ (พท.) 5,310

 

เขต 6 นายถาวร เสนเนียม (ปชป.) 63,059 
         นายวันอับดุลเลาะฮ์ หล๊ะติหมะ (พท.) 5,763

 

เขต 7 นายศิริโชค โสภา (ปชป.) 57,999 
         นายอัศวิน สุวิทย์ (พท.) 9,871

 

เขต 8 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ปชป. 67,872 
         นายกอลยูบี จะเรเสะ พท. 10,183


 

สตูล

เขต 1 นายธานินทร์ ใจสมุทร (ชทพ.) 26,127 
         นพ.อสิ มะหะมัดยังกี (ปชป.) 17,989

 

เขต 2 นายฮอซาลี ม่าเหร็ม (ปชป.) 39,911 
         นายฟารุก พีรูซอะลี (พท.) 16,213


 

สุราษฏร์ธานี

เขต 1 นายธานี เทือกสุบรรณ (ปชป.) 60,028 
         นายพีรพงษ์ สังข์ทอง (พท.) 6,749

 

เขต 2 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (ปชป.) 68,180 
         นายชาญยุทธ นพคุณ (พท.) 7,663

 

เขต 3 นางโสภา กาญจนะ (ปชป.) 61,597 
         นายสมพล ขุนทอง (รส.) 8,257

 

เขต 4 นายเชน เทือกสุบรรณ (ปชป.) 68,029 
         พ.ต.อ.สมพล รัฐกาญจน์ (พท.) 8,126

 

เขต 5 นายสินิตย์ เลิศไกร (ปชป.) 60,065 
         นางอัจฉราวดี เกื้อหนุน (ภท.) 11,590

 

เขต 6 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ (ปชป.) 70,481 
         นายชุมสาย ศรียาภัย (พท.) 6,169

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าวนี้

โฆษณา

ข่าวอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

คลิปล้อมบัลลังก์ลากตัวประธานสภาฯ คลิปล้อมบัลลังก์ลากตัวประธานสภาฯ คลิปล้อมบัลลังก์ลากตัวประธานสภาฯ
ภายหลังเกิดเหตุความวุ่นวายระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ... จำนวน 4 ฉบับ ที่รัฐสภา ตลอดช่วงเย็นกระทั่งถึงค่ำเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา
สรุปผลการเลือกตั้ง 2554 สรุปผลการเลือกตั้ง 2554 สรุปผลการเลือกตั้ง 2554
ข้อมูลสรุปผลการเลือกตั้งของแต่ละพรรคที่ได้คะแนนและจำนวนส.ส. ทั้งหมด
ผลคะแนนการเลือกตั้งภาคตะวันออก ผลคะแนนการเลือกตั้งภาคตะวันออก ผลคะแนนการเลือกตั้งภาคตะวันออก
ผลคะแนนเลือกตั้งภาคตะวันออก อย่างไม่เป็นทางการ
ผลคะแนนการเลือกตั้งภาคอีสาน ผลคะแนนการเลือกตั้งภาคอีสาน ผลคะแนนการเลือกตั้งภาคอีสาน
สรุปผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในภาคอีสาน
ผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.ภาคเหนือ ผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.ภาคเหนือ ผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.ภาคเหนือ
เป็นผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง และภายหลังการนับคะแนน ส.ส.ในพื้นที่ภาคเหนือ ปรากฎผลคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้(ณ เวลา 22.50 น.)
ผลคะแนนการเลือกตั้งภาคกลาง ผลคะแนนการเลือกตั้งภาคกลาง ผลคะแนนการเลือกตั้งภาคกลาง
ผลคะแนนการเลือกตั้งภาคกลาง อย่างไม่เป็นทางการ สรุปเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 54 เวลา 22.30 น.
ผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพ ผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพ ผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพ
ผลเลือกตั้ง ส.ส. ระบบเขต กรุงเทพมหานคร ชื่อ, (พรรค), คะแนน
ปชป.พ่ายหมดท่า! มือวิเศษก็ช่วยอะไรไม่ได้ ปชป.พ่ายหมดท่า! มือวิเศษก็ช่วยอะไรไม่ได้ ปชป.พ่ายหมดท่า! มือวิเศษก็ช่วยอะไรไม่ได้
วิเคราะห์ถึงสาเหตุความพ่ายแพ้อย่างหมดท่าของพรรคประชาธิปัตย์ ในแบบที่ต้องบอกว่า"แม้มีมือวิเศษ มาช่วยขยี้ก็คงช่วยอะไรไม่ได้" นั้นต้องยอมรับว่ากระแสฟีเวอร์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายชื่อ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ รายชื่อ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ รายชื่อ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
สรุปรายชื่อสส. ปาร์ตี้ลิสต์ที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละพรรคการเมือง
ขวัญชัยชี้คนเสื้อแดงให้บทเรียนรัฐบาล ขวัญชัยชี้คนเสื้อแดงให้บทเรียนรัฐบาล ขวัญชัยชี้คนเสื้อแดงให้บทเรียนรัฐบาล
ขวัญชัย ชี้คนเสื้อแดงให้บทเรียนรัฐบาล 2 มาตรฐาน ด้วยการเลือกเพื่อไทยยกจังหวัด ย้ำคนเสื้อแดงเป็นเพียงสัญลักษณ์ ไม่ได้เป็นการแบ่งแยกคนในประเทศ และจะยังคงมีต่อไป...
ดักคออำมาตย์-ปชป.ยอมรับผลเลือกตั้ง ดักคออำมาตย์-ปชป.ยอมรับผลเลือกตั้ง ดักคออำมาตย์-ปชป.ยอมรับผลเลือกตั้ง
แกนนำคนเสื้อแดงชี้อำมาตย์-ปชป.ยอมรับผลการเลือกตั้ง อย่าขัดขวางประชาชน ยันจะทวงถามความยุติธรรมให้คนตายแม้ "เพื่อไทย"เป็นรัฐบาล
จำลอง บอกให้ปิดประเทศ 5ปี สะสางระบบ จำลอง บอกให้ปิดประเทศ 5ปี สะสางระบบ จำลอง บอกให้ปิดประเทศ 5ปี สะสางระบบ
พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ แถลงยืนยันว่า แกนนำพันธมิตรฯทั้งรุ่น 1 และ รุ่น 2 เห็นตรงกันว่ายังไม่ควรมีการเลือกตั้ง แต่ควระจะเว้นวรรคประมาณ 4-5 ปีเพื่อให้มีการปฎิรูปสังคมให้เข้าระบบทั้งหมดเสียก่อน
แผนจตุรทิศพิชิตเมือง แผนจตุรทิศพิชิตเมือง แผนจตุรทิศพิชิตเมือง
มีอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาได้ส่งรายงานแผนการที่เป็นความต้องการของผู้มีอำนาจ ที่เกลียดคูหาเลือกตั้ง เกลียดประชาธิปไตย และยังดูถูกประชาชน โดยใช้ชื่อว่า “แผนจตุรทิศพิชิตเมือง”
เล็งต่อายุมาตรการลดค่าครองชีพ เล็งต่อายุมาตรการลดค่าครองชีพ เล็งต่อายุมาตรการลดค่าครองชีพ
นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้า กระทรวงการคลังจะเสนอให้ครม.พิจารณาต่ออายุมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ ประชาชน ทั้งค่าโดยสารรถประจำทาง รถไฟรวมถึงค่าไฟฟ้าออกไปอีก
จวกรัฐเหลวไม่เตือนน้ำท่วม จวกรัฐเหลวไม่เตือนน้ำท่วม จวกรัฐเหลวไม่เตือนน้ำท่วม
นายอดิศร ลิ้มมณี ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินภาพรวมการเสียหายทางเศรษฐกิจได้ เพราะจะต้องพิจารณาด้วยว่า ภาคเกษตรเสียหายเท่าไหร่ แต่เฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเสียหายมาก
ผู้สนับสนุน

หมวดหมู่ข่าว

RSS Feeds ข่าวเด่นประจำวัน ข่าวเด่นประจำวันRSS Feeds ข่าวการเมือง ข่าวการเมือง
RSS Feeds ข่าว แปลก คน ข่าว แปลก คนRSS Feeds ข่าว แปลก สัตว์ พืช ข่าว แปลก สัตว์ พืช
RSS Feeds ข่าว แปลก ทั่วไป ข่าว แปลก ทั่วไปRSS Feeds ข่าวต่างประเทศ ข่าวต่างประเทศ
RSS Feeds เรื่องลึกลับ เรื่องลึกลับRSS Feeds ข่าววิทยาการ ข่าววิทยาการ
RSS Feeds คดีดัง คดีดังRSS Feeds อย่าประมาท อย่าประมาท
RSS Feeds โชคดี โชคดีRSS Feeds ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเศรษฐกิจ
RSS Feeds ข่าวบันเทิง ข่าวบันเทิงRSS Feeds ข่าวท่องเที่ยว ข่าวท่องเที่ยว
RSS Feeds ข่าวผู้หญิง ข่าวผู้หญิงRSS Feeds ข่าวการเกษตร ข่าวการเกษตร
RSS Feeds ข่าวกีฬา ข่าวกีฬาRSS Feeds ข่าวภูมิภาค ข่าวภูมิภาค
RSS Feeds ชีวิตต้องสู้ ชีวิตต้องสู้RSS Feeds ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจแฟรนไชส์
RSS Feeds ร้านอาหารอร่อย ร้านอาหารอร่อยRSS Feeds บุคคล น่าร บุคคล น่าร
RSS Feeds ที่สุดในโลก ที่สุดในโลกRSS Feeds ครั้งแรก ครั้งแรก
RSS Feeds วิชาชีพ วิชาชีพRSS Feeds บทความ ดีๆ บทความ ดีๆ
RSS Feeds สูตรอาหารจานเด็ด สูตรอาหารจานเด็ดRSS Feeds ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
RSS Feeds มิตรภาพ มิตรภาพRSS Feeds ขบวนการต้มตุ๋น ขบวนการต้มตุ๋น
RSS Feeds คนดี คนดีRSS Feeds สัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยง
RSS Feeds สัตว์หายาก สัตว์หายากRSS Feeds เรื่องย่อละคร เรื่องย่อละคร
RSS Feeds พระราชนิพนธ์ พระราชนิพนธ์RSS Feeds นิยาย เรื่องสั้น กลอน นิยาย เรื่องสั้น กลอน
RSS Feeds รูปภาพประจำวัน รูปภาพประจำวันRSS Feeds English News English News
ข่าวประจำวัน
ดาวน์โหลดฟรี
เว็บไซต์แนะนำ

อาหารและเครื่องดื่ม คลิปเด็ด
ดาวน์โหลดฟรี เกมส์ออนไลน์
ฟังเพลงออนไลน์ แม่และเด็ก
แหล่งรวมบทความน่ารู้ Free article Around the world.
เกมส์ออนไลน์

เกมส์ซุ่มยิงการป้องกันเมือง
เกมส์ซุ่มยิงการป้องกันเมือง
ซุ่มยิงทหารที่จะมาโจมตีเมืองของเราและแต่ละด่านเราาจะสามารถเก้บเงินซื้อปืนที่แรงกว่าได้เรื่อยๆลองเ่ล่นกันดูนะครับ
เกมส์จักรยาน3D
เกมส์จักรยาน3D
ปั่นจักรยานเก็บดาวในแต่ละเส้นทางจะมีสิ่งกีดขวางเยอะแยะมากมายหลบมันให้ได้นะครับลองกันดูนะ
เกมส์สงครามชิงดินแดน
เกมส์สงครามชิงดินแดน
จัดทัพทหารและสามารถเปลี่ยนการบุกหรือทั้งรับได้อย่างเป็นอิสระลองเป็นส่วนหนึ่งของสงครามครั้งนี้กันดูนะครับ
เกมส์กังฟูตามล่าหาสมบัติ
เกมส์กังฟูตามล่าหาสมบัติ
เป็นการตามล่าหาสมบัติที่กังฟูต้องการและจะเป้นยังไงลองไปตามหาด้วยกันนะครับ
เกมส์ffrog
เกมส์ffrog
กบต้องเก็บและไปช่วยเ้จ้าหญิงที่รออยู่ในประสาทให้ได้แต่ในด่านที่จะต้องฝ่าไปนั้นจะต้องอาศัยในการคล่องตัว
รวมสูตรอาหารจานเด็ด

ไส้กรอกต้ม ไส้กรอกต้ม
ไส้กรอกต้ม ไส้กรอกแบบโฮมเมด มีส่วนผสมหลายอย่างทั้งหมู เนื้อ ตับ ผสมปรุงรส แล้วนำไปต้มไฟอ่อนๆ จนสุก ก่...
เค้กมันฝรั่ง เค้กมันฝรั่ง
เค้กมันฝรั่ง ตรียมพิมพ์ด้วย Clarified Sutter และกระดาษไข ใช้ Dough Cutter ทรงวงกลมตัดมันฝรั่งและหั่นมัน...
ขนมโสมนัส ขนมโสมนัส
ขนมโสมนัส ตี ไข่ขาวให้ขึ้นฟู ใส่น้ำตาลทีละน้อยจนหมด ใส่เกลือ น้ำมะนาว ตีไข่ขาวจนแข็งตั้งยอด ใส่มะพร้...
ข้าวเม่ามะพร้าวอ่อน ข้าวเม่ามะพร้าวอ่อน
ข้าวเม่ามะพร้าวอ่อน ผสมน้ำตาล น้ำลอยดอกมะลิ มะพร้าวทึนทึก เข้าด้วยกันลง กระทะ ตั้งไฟกลาง กวนพอเริ่มเหนียว ใส่ม...
จ่ามงกุฎ จ่ามงกุฎ
จ่ามงกุฎ ผสมกะทิกับน้ำตาลทรายให้เข้ากัน ตั้งไฟอ่อน ๆ ให้ส่วนผสมข้น ยกลงทิ้งไว้ให้อุ่น ใส่ไข่แดงลงใ...
ซุปปลาซีฟู๊ด ซุปปลาซีฟู๊ด
ซุปปลาซีฟู๊ด จัดผักกาดขาว ผักบุ้งจีน วุ้นเส้นใส่จาน เมื่อน้ำซุปเดือดดีแล้ว นำเนื้อปลาที่แช่น้ำเย็นออกมา...